Middagsleite

som i denne bibeloversettelsen fra 1938:

6  Men då eg var på vegen og alt var komen burtimot Damaskus, hende det brått ved middagsleite at eit sterkt ljos frå himmelen glima rundt ikring meg.

Leave a Reply