Hjemstavnsrett

hjem|stavnsrett (subst.)
Bøyningsformer: en ;
adm. rett til å ha sin hjemstavn, regnes for hjemmehørende (i den ell. den kommune) og berettiget til de goder som dermed følger.
ha hjemstavnsrett i Oslo (kilde Riksmålsordboken)

Leave a Reply