Velan

mest poet., foreld.
1 brukt som opfordrende, tilskyndende tilrop (som innledning til befaling ell. opfordring).
den første sommerfugl? Velan, kom ind, om i min sjel du kan! (Werg. I 410)
velan! Skjænk med champagneskum mig glasset fyldt til randen (Coll. Vogt Digte 98)
velan da I venner og vidner ? forsvind med Gud, forsvind (Bull Digte 105)

2 brukt for å uttrykke at den talende tar konsekvensen av noget, bestemmer sig til noget (på grunnlag av situasjon, meddelt oplysning ell. lign.), svarende til vel (A 2 f, a), godt.
er det saa, at jeg maa have krone forat faa magt dertil, ? velan saa hør (B. B. SDv. II 50)
nu velan, saa faar jeg vanke, hjemløs da til næste morgengry (Coll. Vogt Sept. 26)

Tresk

saa mild i mælet og saa træsk i huen (Kinck Driftek. 68)

Muhammads mirakler (bokstavrim)

Som i flere andre religioner vektlegger islam på den ene siden viktigheten av å tro uten å se: ““Jeg sier ikke til dere ‘Hos meg er Guds skatter’. Jeg kjenner ikke det skjulte. Jeg sier heller ikke ’Jeg er en engel.’ Jeg følger bare det som er blitt åpenbart for meg” (sure 6: 50)”. Men på den annen side ….

Galimatias

nu endelig vilde da to og to igjen blive fire og ikke seks og syv eller anden galimathias (J. Lie Trold 66)

Stille i bero

Et herlig foreldet uttrykk som jeg formoder at den yngre generasjon ikke har noe forhold til

En bedre oversettelse av Don Quijote

I går kveld delte jeg en hyggelig middag med min gamle venn Terje Sivertsen og da fortalte han meg at han kommer til å lese 1001 bøker her i livet – minst. I den forbindelse kom han til å nevne en oversettelse av Don Quijote gjort av Nils Kjær. Den skal visst være mindre plettet av tidens rådende litterære smak og jeg tror jeg kommer til å prøve å lese denne romanen igjen i denne oversettelsen. Kanskje jeg da endelig skal komme til å sette pris på den romanen. Literaten Nils Kjær som jeg nok har hørt om før kan sikkert også være verdt et nærmere bekjentskap. Her et lite sitat som vistnok skal beskrive hans natur:

“– De ser, at jeg ikke er død – det er Dem formodentlig indlysende, at jeg er født. Jeg kan oplyse Dem om, at jeg er gift. Det er min biografi.”

Dette svarte Nils Kjær en gang i 1907, da den unge Olaf Bull intervjuet ham for Dagbladet og dristet seg til å spørre etter personlige opplysninger. Uttalelsen sier mye om Kjærs spesielle karakter.