Muhammads mirakler (bokstavrim)

Som i flere andre religioner vektlegger islam på den ene siden viktigheten av å tro uten å se: ““Jeg sier ikke til dere ‘Hos meg er Guds skatter’. Jeg kjenner ikke det skjulte. Jeg sier heller ikke ’Jeg er en engel.’ Jeg følger bare det som er blitt åpenbart for meg” (sure 6: 50)”. Men på den annen side ….

Leave a Reply