Sivilcourage

Merkelig. Så gammel som jeg er det ennå en smule sivilcourage i meg. Jeg må i noen grad være plaget av en særlig dårskap. Fra riksmålsordboken: “litt., fam. moralsk mot, særl. hos den vanlige statsborger i forholdet til offentlige myndigheter.
mangelen på sivilcourage (Kirke og kultur 1971/1/23)”