Dydsiret

Fra riksmålsordboken: litt.-fam. mest iron., spøkef., (særl. om kvinne) som utmerker sig ved sin dyd; dydig, moralsk (særl. på en overdreven, hykkelsk ell. snerpet måte).
nu er hemmeligheten vel forvaret ? i disse dydsirede damers barmer (Heib. I 111)
(de slår) eders dydsirede samfund i ansigtet (Ibs. Samf. 183)

Leave a Reply