Enskjønt – et herlig foreldet uttrykk

Lit. skjønt.
den druknende ? endskjønt foruden håb ? sig klynger fast dog til de knuste planker (Ibs. Cat. 40)
det tasser og lever i skogen endskønt det er natten (Hams. Vilde kor 43)
endskjønt blæsten spaknet kløvdes sjøen raslende om båtstavnen (Schøyen Tre st. 41)

Leave a Reply