Blår og ikke glør


blår (subst.)
Bøyningsformer: ;


1 sjøkrigsv. stry; fag. også om avfall (trevler), fremkommet ved hekling av lin ell. hamp.
// i uttr. kaste en blår i øinene (antagelig sammenblanding av blår «stry» og da. blåne«mørk flekk, tåket flekk for øinene» under innflydelse fra uttr. som narre en op i stry), føre en bak lyset; bluffe en grundig.

  • og saa kaster han sin godtroende familjesvage onkel blaar i hans gamle øjne (J. Lie Komm. døt. 132)

// sj., bluff; humbug.

  • De (vilde) alligevel strø omkring Dem med fusk og blaar og mundsveir og forbandede udflugter (Kjær V 185)

Leave a Reply