Fra fb postering om Tor Ulven


“Sitter her og blar i Tor Ulvens samlede dikt. En lang rekke bisarre bilder males i ord – jeg må uvilkårlig tenke på Salvador Dali. Tenk om man kunne forstå meningen med ett eneste av dem. Et lite eksempel: “De tomme stolene samler seg rundt den fraværende taleren som nok en gang konsentrer seg om mugne eller regntunge barndomserindringer.” Man kan jo mistenke at meningsløsheten er hans hovedanliggende.”

Og senere som kommentar:

“Tor Ulven gjorde et eneste intervju i hele sin karriere som forfatter, og det var i litteraturmaasinet Vagant. Der sier han: “Ingen bestemmer seg for å bli den de blir. Du vet ikke hvem du er før du er noen, og så er du noen en stund, og så er du en annen. Alltid en annen. Eller du er ingen.” Han hadde store problemer med å finne ut hvem han var og tilslutt søkte han tilflukt utenfor tiden – for egen hånd. Men se – problemet med å finne sin identitet kan ha sikkert ha felles med de fleste andre. Han mente at mange finner sin tilflukt i kiosklitteraturen – men at det er en tilflukt fra noe. Mens det å lese Tor Ulven er å flykte til noe – tror hans dikt måvære en slags formalisert meningsløshet. Kan aldri få grepet hva det er man er for i øyeblikket man griper det så blir man en annen.”

Leave a Reply