Er den ensrettede og endimensjonale tiden en illusjon?

Det virker ikke for meg, sa Austerlitz, som om vi forstår de lovene som styrer fortidens gjenkomst, derimot synes det mer og mer som om tiden overhodet ikke finnes, bare forskjellige rom som er plassert oppå hverandre etter en høyere stereometri, og som de døde kan gå frem og tilbake mellom, etter eget ønske, og jo lenger jeg tenker på det, desto klarere står det for meg at vi som ennå befinner oss i live, i de dødes øyne er uvirkelige vesener som bare av og til, under bestemte lysforhold og atmosfæriske betingelser blir synlige (fra W.G.Sebald: Austerlitz)