Litterært forråd

I Joyce’s skrifter finner man et mangfold av morsomme språklige lykketreff, eksempelvis nedenstående utdrag fra Ulysses skrevet i ridderromanstil:

Hvorpå Punch Costello slo neven i bordet og stemte opp en uhøvisk vise Staboo Stabella om en lettsindig pike som ble gjort tykk av en gemyttlig lanseknekt i Tyskland og som begynte slik:

De første tre månedene var hun ikke seg selv, Staboo ... i samme øyeblikk som søser Quigley kom til syne i døren og vred sa til dem at de fikk holde opp med levenet og skamme seg, for deres adferd var meget usømmelig og hun minnet dem på at alt måtte være i orden når lord Andrew kom og hun våket skinnsykt over at det ikke var bulder og bråk som kunne bringe hennes ærefulle vakt i vannry. Hun var en gammel og sur matrone og en sørgelig fremtoning med kristelig ferd, kledd i en mørk habitt som sto til hennes migrene og rynkete ansikt, og formaningen var heller ikke uten virkning, for øyeblikkelig ble Punch Costello overfust med harde ord og brakt til stillhet mens alle talte i munnen på hverandre. Pesten ta det eselet, hva fanden går det av ham, din horkarl, din skinnpung, din dumrian, sønn av en opprører, din gjødselsbinge, ditt misfoster, du skal holde den fordrukne kjeften din, gudsforlatte ape.

Leave a Reply